VI: 'De schandalen van Veenstra, de rvc en het stichtingsbestuur'

Voetbal International klapt woensdag flink uit met een aantal pagina's over de onrust SC Heerenveen. Met behulp van een aantal onderschepte mails van Veenstra, schetsen zij een onthutsend verhaal.

Collega-fansite Frisian Pride deed het voorbereidende werk door een aantal delen van het artikel te plaatsen op hun website:

13 oktober 2012
Riemer van der Velde belt Bauke Koopmans, beheerder van de aandelen en stichtingsbestuurder van sc Heerenveen. Riemer laat tijdens dit gesprek weinig van de club heel. Bauke Koopmans heeft naar eigen zeggen Riemer ‘leeg laten lopen’, in termen van balbezet: 85-15.

Koopmans deelt de hoogtepunten met de bewindvoerders van de club. In een mail schrijft hij dat de erevoorzitter een commissie wil aanstellen die zou gaan onderzoeken waar zestig miljoen euro was gebleven. Koopmans schrijft dat het hem zorgen baart, nu de erevoorzitter al voor de tweede keer heeft geïnsinueerd dat geld zou zijn verdwenen als gevolg van bijzondere omstandigheden.

De stichtingsbestuurder doet in geuren en kleuren verslag over de gigantische onvrede die er volgens Van der Velde heerst onder sponsors. Koopmans brengt er nog tegenin dat de economische omstandigheden niet meezitten, maar ‘bij FC Twente wisten ze wel hoe ze het aan moesten pakken.’

Ook op technisch gebied had Riemer veel aan te merken. Johan Hansma moest nog heel veel leren en Marco van Basten zou onder zijn leiding nooit zulke verkeerde uitspraken hebben gedaan. En dat Marco Pappa een half jaar eerder dan aanvankelijk bedoeld was aangetrokken had 800 duizend euro gekost.

Volgens Van der Velde zou ook de personeelssituatie onhoudbaar zijn als gevolg van mismanagement. Veel medewerkers waren ziek en ongemotiveerd.

Voorzitter Robert Veenstra reageert nog dezelfde avond en bedankt Koopmans schriftelijk voor de update. Daarvoor hebben de twee telefonisch al even bijgepraat. Veenstra signaleert dat de namen van de onderzoekers ook al circuleren, het gaat om Jan Smit en Gaston Sporre.

26 september 2012
Al op 26 september 2012 ligt er een vernietigende brief van de ondernemingsraad (OR) bij de Raad van Commissarissen. Het orgaan spreekt namens de medewerkers van de club. Ze schtsen een beeld van een zwak communicerende directievoorzitter die informatie achterhoudt en het personeel niet serieus neemt. “Omdat onze zorgen dusdanige grote vormen aannemen, willen wij deze met u delen.”

“Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat we onvoldoende tot niet serieus worden genomen.” Volgens de OR-leden reageert de directie bewust niet op diverse en herhaaldelijke brieven van de OR. Ze twijfelen over het respect vanuit de directie voor haar medewerkers en de OR.

Pijlpunt is vooral een financiële compensatie in verband met de inflatie, waar ze volgens hun contract recht op hebben. Daarvoor is zelfs een bedrag opgenomen in de begroting. Nu Veenstra niet antwoordt op brieven en ook niet komt met valide argumenten om de uitkering tegen te houden, voelen ze zich onder druk gezet. “De directie legt een dusdanige druk op de leden van de OR om aan de medewerkers over te brengen dat wij ons als personeel zeer bezwaard moeten voelen wanneer we wel vasthouden aan het recht van uitkering.”

De werknemers klagen tevens over veel onrust en onvrede op de werkvloer. De betrokkenheid van medewerkers zwakt af. Die ‘kan niet hoog worden gehouden door een theoretische stelling als Samen maken we de club.‘

Black tie zonder vlinderstrikje
Het wordt er niet beter op wanneer als een lopend vuurtje op de burelen van het Abe Lenstra Stadion rondgaat dat Veenstra drukker lijkt met het bestellen van een kostuum. Hij stuurt een bericht naar een herenkledingzaak in Dokkum. De smoking van de Fries past namelijk niet meer. Nu hij naar een gala moet, wil hij wel een moderne black tie-variant. Niet met een vlinderstrikje, zo laat hij weten. Waar de rekening heen moet? Daarop antwoordt Veenstra per mail kort maar krachtig: sc H tav mij.

Dan horen medewerkers over een groot financieel probleem, misschien kunnen de salarissen niet op tijd worden betaald, maar vervolgens ligt er weer een persbericht dat het de goede kant op gaat. Als Robert Veenstra ‘s ochtends zijn zwarte Audi Q7 voor de stadionpoort parkeert en begint over het feit dat hij zijn bonus niet heeft willen ontvangen, vragen steeds meer mensen die moeten knokken voor iets als een prijsindexering zich af of dit nou nodig is. Heeft hij geen mooie auto dan? En wat is het salaris van die transparante Veenstra eigenlijk?

Naar aanleiding van de brief van de OR volgt er een gesprek. De OR komt met hoopgevende berichten terug en vertelt dat er wellicht werknemers geïnterviewd gaan worden, zodat ze erachter kunnen komen wat er leeft. Dat gebeurd echter niet.

8 november 2012
Er volgt een tweede brandbrief. Ditmaal niet van de OR, maar van een dappere medewerkster. Zij signaleert een angstcultuur op de werkvloer. “Medewerkers zijn bang, wantrouwen elkaar en denken zelfs dat er afluisterapparatuur hangt zodat zij gecontroleerd kunnen worden. Men is bang om aangepakt/ontslagen te worden op elke verkeerde uitspraak die zij maar doen. Hierdoor ontstaat een ongezonde werksfeer.”

Ook signaleert zij dat het personeel betwijfelt of het controlerende orgaan wel controleert: “Zich hierover uitspreken richting de raad van commissarissen durven ze niet omdat ze bang zijn dat deze personen niet neutraal zijn.” Volgens de schrijfster van de brief ligt de oorsprong van alle problemen bij één persoon: Robert Veenstra.

In de brief aan de controlerende organen staat tevens vermeld dat zijn manier van werken een aangeleerd kunstje lijkt, waarvan niks oprechts afstraalt. Daar staat echter tegenover ‘dat hij erg goed kan manipuleren op de personen die hij nodig heeft om dingen voor elkaar te krijgen. Helaas gaat zijn eigenbelang daarin te vaak voor het belang van de club en de medewerkers.’ Er wordt niks met de brief gedaan.

24 december 2012
Het is kerstavond als ook OSSH-voorzitter Edwin de Witte het zat is. De in 1986 opgerichte sponsorgroep was een van de pijlers onder de club die uitgroeide tot subtopper. Als bijen op de honing kwamen zakenmensen af op het grootste merk van Noord-Nederland. In de bloeiperiode telde de zakenclub meer dan duizend leden. Alle andere clubs keken vol bewondering naar het brede Friese fundament onder de club. Hoeveel er nu nog over zijn, wordt angstvallig geheim gehouden.

Steeds meer sponsors knappen af op het beleid van de directie. Belastingsadviseur Edwin de Witte wil een rustige Kerst en treedt af. Hij geeft zijn collega-bestuursleden tekst en uitleg: “De afgelopen maanden is er een ontwikkeling ontstaan binnen de sponsorgroep waarmee wij iets moeten als OSSH-bestuur. Ik heb het gevoel dat niet iedereen in ons bestuur voor deze signalen vatbaar is.”

“De vele opzeggingen zijn een duidelijk signaal vanuit de sponsorgroep, zowel naar ons als naar de club.” De Witte denkt dat het bestuur niet meer serieus wordt genomen door de achterban als de signalen worden genegeerd. “Wij zijn naar mijn mening meer dan een handjesschudden-bestuur en dat geldt ook voor de opstelling van de directie jegens ons.”

Volgens de voorzitter voelen sponsors zich niet meer welkom en hebben zij geen band met de directie. Het zou regelmatig zijn aangegeven maar De Witte zegt dat er te weinig mee gedaan werd. “Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen maar het kost mij te veel. Ik heb met volle energie en zonder enig belang vele uren besteed aan onze mooie club, maar zie deze nu worden afgebroken zonder dat ik daar gevoelsmatig invloed op kan hebben. Dit is voor mij niet meer acceptabel.”

Veenstra schreef eerder dat jaar naar De Witte dat hem signalen bereikten dat hij zich in diverse gremia negatief over sc Heerenveen, de raad van commissarissen en de directie heeft uitgelaten. Daarover hebben ze gesproken. Veenstra mailt het complete bestuur van de sponsorgroep het fijn te vinden dat dit misverstand uit de wereld is geholpen.

De verbijsterde De Witte weet niet wat hij leest. Hij grijpt meteen zijn telefoon en tikt op het schermpje zijn reactie in. Even later staan er wat kritische kwalificaties. De sponsorvoorzitter noemt het uitermate jammer dat de clubdirecteur het gesprek verkeerd vastlegt. “Jij hebt mij vragen gesteld ten aanzien van jou persoonlijk, de overige gremia zijn niet aan de orde geweest.” De Witte kwalificeert de mail van Veenstra als uitermate onzorgvuldig en drukt op verzenden.

De Witte voorspelt nog meer opzeggingen als de directie er niet in slaagt het Heerenveen-gevoel weer terug te krijgen in het stadion. Hij blijkt een vooruitziende blik te hebben.

‘Robert is mijn man’
Op 8 juli 2012 krijgt Veenstra een goede beoordeling. Hoewel Veenstra vertelt dat hij zijn bonus niet heeft willen ontvangen, blijkt uit een mail tussen hem en de commissarissen Bart van der Meer en Chris Mulder iets anders. “Zeer veel dank voor de complimenten en de erkenning. De bonustoekenning waardeer ik ook ten zeerste. Ik kan mij vinden in een latere uitkering van deze toegekende bonus.”

Veenstra heeft het enorm naar zijn zin en ziet zichzelf nog jarenlang de voorzittershamer hanteren. De toon van de onderlinge mails is ronduit jolig. Niemand van de bestuurders lijkt zich ook maar een seconde zorgen te maken: “Wellicht word ik wel de langst zittende voorzitter van sc Heerenveen. ” Het antwoord van Mulder: “Hoi maat, we helpen je te blijven! Goed he, vanmiddag. Ga nu verder met pakken!” Waarop Veenstra weer antwoordt: “;-) Dank Chris. Zo velt het contact met jou ook moet ik zeggen! Fijne vakantie gewenst en kom gezond weer terug!”

VI merkt op dat het gebruik van ‘maat’ en ‘Helpen om te blijven’ niet de kwalificaties zijn die je verwacht van iemand die Veenstra hoort te controleren. Helemaal uit de lucht is de brief van de medewerkster dus niet, die suggereerde dat de RVC niet onafhankelijk opereerde.

Tevens schreef ze dat er geluiden opgaan dat Veenstra vriendjes om zich heen verzamelt in belangrijke posities, al noemde ze dat zelf speculatief. In elk geval is het opmerkelijk dat uitgerekend Joost Steppé aantrad als commercieel directeur en rechterhand van Veenstra. Deze Steppé kwam uit 170 sollicitaties als beste naar voren. Toevallig heeft Steppé net als Veenstra bij de scholengemeenschap Stenden gewerkt.

Veenstra licht de RVC en Hansma in over zijn keuze voor Joost Steppé: “Zoals jullie uit zijn cv kunnen lezen is de laatste baan van Joost bij Stenden. Ik hecht er waarde aan te vermelden dat ik slechts een paar maanden met Joost heb samengewerkt bij Stenden en dat hij door mijn college bestuurder is aangesteld en aangestuurd. Ik ken Joost niet persoonlijk en heb ook absoluut geen contact met hem gehad in dit proces.”

Steppé schreef eerder in zijn sollicitatiebrief aan werving- en selectiebureau Hunter Select echter: “Met de heer Veenstra heb ik in het recente verleden prettig en succesvol samengewerkt.” Tevens stelt Steppé dat hij een van de commissarissen kent. Hij is lid van de Rotaryclub Leeuwarden en zo kent hij Chris Mulder, de man die Robert Veenstra ‘maat’ noemde. Medewerkers en sponsors vertrouwen de interne verhoudingen niet meer en wenden zich tot het stichtingsbestuur.

‘Beste Bauke’
Zo keren we terug bij Bauke Koopmans, voorzitter van het stichtingsbestuur. De man die de kritische noten van Riemer van der Velde direct doorgaf aan de clubleiding die door de erevoorzitter bekritiseerd werd. Koopmans belt en mailt regelmatig met Robert Veenstra. Over zijn bronchitis, over de prestaties of over een eventuele elfstedentocht.

In april 2012 belt de in België woonachtige Koopmans met Veenstra om hem een hart onder de riem te steken. Hij vertelt Veenstra dat het telefoontje is bedoeld ‘om je even van morele steun te voorzien onder moeilijke omstandigheden. Ik weet dat management een eenzaam beroep kan zijn’.

Vreemder zijn de opmerkingen over Jan van Erve, de commercieel directeur die in 2012 na twaalf dienstjaren met een som zwijggeld het Abe Lenstra Stadion ontvlucht. Hoewel Koopmans vanuit een ander land moeilijk een oordeel kan hebben, schrijft hij aan Veenstra: “Belangrijk is dat we voorkomen dat JvE binnenkort bij Groningen of Zwolle zit.”

Koopmans is niet de meest kritische volger van Veenstra. Eerder heeft hij de clubdirecteur al uitgebreid gecomplimenteerd met de nieuwjaarsbijeenkomst. Waar sponsors dan al steen en been klagen over bijvoorbeeld de enorm amateuristische OSSH-bijeenkomst van november 2011 – Veenstra schitterde door afwezigheid, de geldschieters keken met plaatsvervangende schaamte naar een mislukte improvisatieshow met als klap op de vuurpijl een knullige wedstrijdbespreking op een flip-over die voor het merendeel niet te zien was – is Koopmans laaiend enthousiast.

De introductie van de nieuwe huisstijl valt bij Gerard Brinkman, commissaris, niet goed. Hij is er niet blij mee. Hij heeft in zijn mail compleet uitgewerkte plannen onder ogen gekregen. Geagiteerd vertelt hij de andere commissarissen dat er alleen ‘een ander sausje overheen is gekwakt. Per saldo geen bal en gras met emotie maar meer wit en spelers met emotie.’ Onbegrijpelijk waarom nu juist op dit moment geld wordt gestoken in een nieuwe huisstijl. Met alle bijkomende kosten, zoals bijvoorbeeld de belettering op de spelersbus, becijfert hij toch een investering van gauw 75 tot 100 duizend euro.

Veenstra reageert als door een wesp gestoken op de kritische, maar zakelijk kanttekeningen. Hoewel Brinkman gewoon zijn werk doet – namelijk de directie controleren – volgt een brief op hoge poten naar de voorzitter van de rvc. Daarin valt te lezen dat deze wijze van werken hem enorm teleurstelt en zeker niet motiveert. Zo betreurt hij het dat Brinkman ‘achter zijn rug om’ communiceert.

Brinkman heeft ook ‘geen hoor en wederhoor toegepast’. De boze Veenstra heeft binnen de organisatie gevraagd wie het uitgewerkte plan naar Brinkman heeft gestuurd. ‘Ik weet niet hoe hij aan deze informatie komt.’ En tot slot heeft Veenstra ‘grote problemen met de tendentieuze toon en het taalgebruik.’

Pas daarna komt hij tot een inhoudelijke reactie, die erop neerkomt dat het nieuwe sausje dat er volgens Gerard overheen is gekwakt eigenlijk geld bespaart. De vermoedens van de commissaris dat dit toch algauw een ton moet kosten zijn volgens Veenstra volledig uit de lucht gegrepen.

En jawel, na zijn bericht van de voorzitter van de RVC, licht Veenstra ook Koopmans in. “Beste Bauke, hierbij een van de voorbeelden over de wijze waarop ik nu moet werken. Het plaatst ons telefoongesprek van deze week enigszins in perspectief en baart mij zeer grote zorgen.”

Voetbal International sluit af: We zijn benieuwd naar de resultaten van het onafhankelijk onderzoek.

Lees meer: