'Als ik dit had geweten, dan was ik er niet in gestapt''

De machtsstrijd binnen SC Heerenveen duurt voort. Afgelopen maandag zou het nieuwe bestuur van de Friese club gepresenteerd worden, maar er is een nieuwe revolte gaande binnen de muren van het Abe Lenstra Stadion. Het personveel van SC Heerenveen wil gehoord worden.

Wiebe Wieling, de voorzitter van het stichtingsbestuur van SC Heerenveen, vindt dat zijn stichtingsbestuur betere kandidaten had kunnen aandragen. Zelf is de bestuurder te laat in het proces betrokken geraakt. "We zijn nu zeker niet zorgenvrij", erkent Wieling in Voetbal International. "Als de OR komende week een advies uitbrengt, kunnen we de zaak afronden. Als het een negatief besluit wordt, hebben we een heel lastige kwestie."

"Maar het is te vroeg om daar nu aan te denken, we moeten afwachten wat eruit komt. Als ik dit van te voren allemaal had geweten, denk ik niet dat ik erin was gestapt", doelt hij op de machtsstrijd. "Maar nu het eenmaal zover is, wil ik het ook tot een goed einde brengen", aldus Wieling.

Interim-directeur Gaston Sporre wil de machtsstrijd niet in de media voeren. "Ik heb geen enkele behoefte aan een publiek debat met Riemer", zegt hij. "Dat doen we intern en dat kunnen heel indringende gesprekken zijn. Ik vind dat een club goed moet omgaan met de iconen en daar hebben ze bij SC Heerenveen in het verleden steken laten vallen. Maar de iconen moet ook goed omgaan met de clubbelangen. In dat proces zitten club en personeel en de iconen nu."

Foto: FeanOnline

Lees meer: