Advies voor clubleiding SC Heerenveen: ''Johnny, Gerry en Cees op taalles''

SC Heerenveen zou er verstandig aan doen om haar Friese identiteit opnieuw te omarmen. De afgelopen jaren is dat steeds meer naar de achtergrond verdwenen en zorgt er indirect voor dat echte Friezen zich minder met de club verbonden voelen, stelt journalist Edward Jorna in het Friesch Dagblad.

Jorna was afgelopen week bij It Petear aanwezig toen een Wâldpyk de aandacht vroeg van de aanwezige sprekers. "Ik doch it yn it Frysk", begint de man, opgetekend door Jorna. "Wy stelle foar in Fryske club te wêzen, mar ik ha hjir de hiele jûn noch gjin Frysk wurd heard. In hiel soad supporters út de Fryske Wâlden binne ôfheakke omdat se it Fryske gefoel by de klub kwytrekke binne."

"En dan ha ik it net oer in pear, mar oer hiele groepen", vervolgt de man, die gehoor krijgt bij algemeen directeur Cees Roozemond, die hem groot gelijk geeft. Een andere man haakt in op de opmerking en stelt dat hij recent nog naar het stadion belde. "Maar als je in het Fries begint, haken ze direct af. Je hoeft wat mij betreft niet perse een Froukje of een Sjoukje aan te nemen. Maar toch."

Omdat er om hem heen gegniffeld wordt, krijgt Jorna het gevoel dat de beide mannen niet erg serieus worden genomen. Toch denkt de journalist dat SC Heerenveen er goed aan zou doen om weer wat meer Fries te gaan doen: "Erken het achterland, erken Fryslân, erken elke stip op de provinciekaart. En erken vooral dat teveel 'gewone' Friezen hun stoel hebben verlaten."

"Ooit kocht de club voor belangrijke wedstrijden advertentiepagina’s en sprak het de supporters toe met leuzen als 'it bloed wurdt my sûpe'. In diezelfde tijd waren voorzitter en trainer Fries 'yn murch en bonken'. Die laatste vroeg ik ooit wat Fryslân voor hem betekende. 'De taal', zei Foppe", vervolgt Jorna, die hoopt dat de clubleiding echt actie gaat ondernemen.

"Dus Johnny, Gerry en Cees: het Friese volkslied voor elke thuiswedstrijd is niet genoeg. Hierbij het nummer van de Afûk. 058-2343070. Op taalles. Om mee te beginnen", aldus Jorna tot besluit.

Op 20 juli 2020 bestaat @scHeerenveen honderd jaar. In de aanloop naar het eeuwfeest schrijft Edward Jorna van @FD_sport elke woensdag over de club. Vandaag aflevering 4: Over Froukje of een Sjoukje, een tweede huis in Teroele en het nummer van de Afûk.https://t.co/Mpfr2OYYMU pic.twitter.com/6aJByESUSA

— FrieschDagblad SPORT (@FD_sport) September 25, 2019

Lees meer: